Opět krásná krajina na vycházce k Ochozským jeskyním.