Táto, že chceš taky, ale mám toho málo, nasbírej si kořínky