Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pro otrlé něco ze začátků

Jak pro pěstouny pracují státní úředníci  (stav od 1.9.2011 do 8.8.2012)

Dobrý den. Chtěl bych Vás seznámit se stavem řízení posouzení zdravotního stavu Ivetky ke konci července 2012, na rozhodnutí čekáme již 9 měsíců, to je 290 dní !!.

01.08.2012 15:16

1.září 2011 jsme byli oslovení jako vhodní pěstouni z MPSV a dostali nabídku starat se o Ivetku. Byli jsme se na ni v Praze v Thomayerově nemocnici podívat

2.září 2011 nám bylo z MPSV zasláno Oznámení o vhodnosti stát se pěstouny Ivetky

10.října 2011 nám bylo z MPSV zasláno Rozhodnutí o svěření Ivetky do naší pěstounské péče

26.října 2011 jsem podal mj. žádost o příspěvek na péči (a na ni se váže žádost o posouzení zdravotního stavu ! )

28.října 2011  mi byla přiznána odměna pěstouna ve výši 3.126,-Kč

9.ledna.2012  jsem podal jsem na soud pro Prahu 4 návrh na zahájení řízení o svěření Ivetky do naší pěstounské péče

Potud vše bez zbytečných průtahů a ve snaze věci nezdržovat.

7.února 2012  ÚP ČR, krajská pobočka pro hl.m.Prahu vydal Rozhodnutí o přiznání      mimořádných výhod III.st. pro Ivetku

17.února 2012 tentýž ÚP ČR, krajská pobočka pro hl.m.Prahu vydal Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči ve výši 3.000,-Kč měsíčně a zařazení Ivetky do st.I.

17.února 2012 tentýž ÚP ČR, krajská pobočka pro hl.m.Prahu vydal Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči ve výši 3.000,-Kč měsíčně a zařazení Ivetky do st.I.

8.března 2012 jsem se odvolal k oběma Rozhodnutím a celkem jasně popsal ABSURDITU celého našeho případu, tedy prvoinstančně zařazení těžce zdravotně postiženého dítěte do nejlehčího I. stupně ! (je to snaha ministerstva na takto nemocných dětech ušetřit pro rozpočet státu tolik potřebné miliardy ??).

2.dubna 2012 jsem se odvolal k výplatě Příspěvku na péči ve výši 3.000,-Kč měsíčně od ledna 2012, protože nám byl zablokován rodičovský příspěvek ve výši 7400,-Kč slavnou reformou. A logicky proč se mám spokojit s 3.000,-, když mohu mít 7.400,-. A více peněz znamená i více možností, jak Ivetce zpříjemnit život.

8.března 2012 vydal ÚP ČR – krajská pobočka pro hl.m.Prahu Oznámení o změně výše dávky SSP a snížil od 1.1.2012 Ivetce výplatu ze 4.640,-Kč na 4.089,-Kč !!!

. . . Že by se nám děvče začalo uzdravovat ? . . .

16.dubna 2012 jsem napsal a poté poslal na základě „rady“ pracovnice ÚP ČR další z řady „žádostí“

24.dubna 2012 jsem poslal upřesňující stanovisko k : Žádosti o zrušení Žádosti o zrušení Žádosti o přiznání příspěvku na péči podané dne 26.10.2011 v již tak dosti zmateném posílání žádostí. Nic z toho nebyla moje vyjádřená vůle, jak mi sdělila paní L., byla to moje snaha se orientovat ve změti navzájem propojených a propletených zákonech, nařízeních a nutných žádostech, navíc vše jsem konzultoval a nechal si potvrzit pracovníky MPSV !!

A výsledek tohoto všeho ??  Oznámení, že jsem si jednou ze zaslaných žádostí celé řízení o posouzení zdravotního stavu Ivetky a následné odvolání zrušil od počátku projevením své svobodné vůle !  - Jde o to, že po zaslání takovéto žádosti ji již nelze vzít zpět a zrušit ji podle správního řádu ministerstva. A to bez ohledu, že jednáte podle písemné rady úředníka stejného ministerstva !!

4.června 2012 jsem poslal mailem dopis panu ministru Drábkovi a v něm jsem jej informoval o šíleném řízení posouzení zdravotního stavu naší Ivetky. Že i po osmiměsíční době náš stát a tedy MPSV nejsou schopni přiznat děvčátku bez střev správný stupeň postižení – podle MPSV je to 1 stupeň, je tedy vlastně téměř zdravá !?!

6.června 2012 jednala paní L. z MPSV z odboru odvolání posuzování zdravotního stavu s paní JUDr.R. ohledně dořešení problémů, do kterých jsem se dostal po "radě" pracovnice ÚP ČR, jak postupovat v odvolání proti rozhodnutí posudkového lékaře MPSV

12.června 2012 mi volala paní JUDr.R. že je vše na dobré cestě ...

18.června 2012 jsem volal paní L. jak věc pokročila. Bylo mi sděleno, že věc má na starosti JUDr.F. a že jí dá do konce týdne vědět. Nedal ...

29.června 2012 jsem mluvil s panem JUDr.F. osobně, jeho stanovisko bylo kladné ohledně vyřízení našeho odvolání a slíbil mi, že mi zašle písemné vyjádření (odpověď na můj dopis ministrovi) současně jako paní L, mám ho očekávat před červencovými svátky. Nedočkal jsem se ...

16.července 2012 jsem opět volal panu JUDr.F. Omluvil se mi, že nemá čas a slíbil mi, že pošle své kladné stanovisko ještě ten den přímo paní L.

v pátek 21.července 2012 jsem volal paní L. jestli už dostala stanovisko od pana JUDr.F. Žádné stanovisko jí od pondělka nedošlo . . .

Paní L. byla ochotná a snažila se zjistit, zda li bylo stanovisko panem JUDr.F. zasláno. Bylo, ale bez listinné dokumentace.

Víme jedno, pan JUDr. F. sice poslal p.L své vyjádření, ale bez spisové dokumentace a protože je pan JUDr.F. ještě tento týden na dovolené, vyřízení se stejně odsunuje na dobu, až bude zase v práci. Občan si přece počká … !!!

Dnes je 31.července, uplynuly tedy 2 měsíce od dopisu ministru Drábkovi. Za dva měsíce ministerští, dobře placení pracovníci neudělali pro nás NIC.

A tak máme 2 výročí: Ivetku známe 11 měsíců a 9 měsíců čekáme na Rozhodnutí posouzení zdrav. stavu Ivetky . . .

Mně nyní (v době psaní tohoto textu) ÚP vyplácí za celodenní péči o Ivetku  3.410,-Kč za měsíc, tedy 4,75Kč/hod.  Toto je jednodenní plat poslance nebo půldenní plat pana ministra Drábka. A kolik je v tomto státě minimální mzda ??

 

A že by konec dobrý, všechno jaké ??? Ivetka byla 8.srpna uznána jako těžce tělesně postižená ve st.III do února 2013. Potom bude další posuzování, snad že do té doby jí naroste 5 metrů střeva . .

Státu vydání tohoto rozhodnutí trvalo 287 dní . . .